fbpx
Web- en marketingbureau in België

Privacybeleid

De website www.weblabs.be is eigendom van Weblabs , die een verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij hebben dit privacybeleid vastgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de door www.weblabs.be verzamelde informatie, waarin ook wordt aangegeven waarom wij bepaalde persoonsgegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit privacybeleid lezen voordat u de website www.weblabs.be gebruikt.
Wij geven om uw persoonlijke gegevens en zetten ons in om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te waarborgen.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen:

Wanneer u www.weblabs.be bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en enkele cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen wij tijdens uw bezoek aan de site informatie over de afzonderlijke webpagina’s of producten die u bekijkt, de websites of zoektermen die u naar de site hebben verwezen en hoe u met de site omgaat. Wij noemen deze automatisch verzamelde informatie “apparaatinformatie”. Daarnaast kunnen wij de persoonlijke gegevens verzamelen die u aan ons verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van klantgegevens en als zodanig kunnen wij slechts minimale gebruikersgegevens verwerken voor zover dat absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik op te sporen en om statistische informatie over het gebruik van de website samen te stellen. Deze statistische informatie wordt verder niet samengevoegd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren.
U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, zoals uw e-mail, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie en telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, maar het is mogelijk dat u dan niet kunt profiteren van bepaalde functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet weten welke informatie vereist is, worden uitgenodigd contact met ons op te nemen via info@weblabs.be.

Uw rechten:
Als u een Europese ingezetene bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

De rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.
Bovendien, als u een Europese ingezetene bent, merken wij op dat wij uw informatie verwerken om contracten die wij met u hebben uit te voeren (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen buiten Europa, met inbegrip van Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:
Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of het privacybeleid van derden. Wij raden u aan op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging:
Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens die onder onze controle en bewaring vallen. Gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Wettelijke openbaarmaking:
Wij zullen alle informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactinformatie:
Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over kwesties met betrekking tot uw individuele rechten en persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@weblabs.be.